Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti v roce 2016

Zpráva o činnosti v roce 2016

 

V roce 2016 jsem zaznamenala mírný vzestup u počtu čtenářů.Registrovaných čtenářů je proti loňsku o 5 více, tedy 80 čtenářů z toho 26 dětských, kteří pravidelně navštěvují naší knihovnu. Počet výpůjček je 2333, i zde je oproti loňsku mírné navýšení. Složení výpůjček : 82,5% pro dospělé a 17,5% pro mládež. Celkem bylo 1972 návštěvníků.

Náš knihovní fond se letos navýšil o 131 knih, ale po plánované pětileté revizi se snížil o 626 knih.Tyto knihy byly vyřazeny z důvodů hygienických (opotřebované, popsané, potrhané ...), neaktuálnosti a také jak se nepůjčují deset let , tak se vyřazují z důvodů nezájmu. Vyřazené knihy byly nabízeny jiným knihovnám, domovu důchodců, nemocnici a našim občanům. Nyní aktuální stav našeho fondu je 4796 knihovních jednotek.

Jako každý rok využívám k doplnění a oživení fondu výměnné výpůjční soubory z doplňovacího fondu z pověřené Městské knihovny v Českém Krumlově. Letos bylo 5 souborů, t.z. 355 knih, z nich 20 bylo zvukových.   Stále platí, že jsme malé informační centrum, které navštívilo přes 270 návštěvníků, turistů a rekreantů, kteří se přijdou informovat o okolí, další na internet nebo zakoupit propagační materiály, atd..

Březen . 16.03. již po čtvrté odměňujeme nejlepší Čtenáře roku 2015

v obřadní síni úřadu městyse Besednice. Čtenářem roku 2015 se stala( také už po čtvrté) paní Zdeňka Jirkalová za 167 výpůjček, druhým čtenářem byl muž - pan Kozel Milan( též po čtvrté) za 155 přečtených knih a dětským nejlepším čtenářem se stal Radek Laštovička za 57 výpůjček. Ocenění dostali diplomy a drobné dárky z rukou pana starosty Jaroslava Kleina. Slavnostní chvíli nám zpestřili pozvaní hosté - herečka Hana Červinková přednesla povídku z knihy Jana Vaněčka - Vejrovské humoresky a sám autor této knihy zakončil  naše setkání  poutavým vyprávěním a vystoupením se svou vnučkou.

Na začátku dubna se každoročně koná Noc s Andersenem, letos po osmé se sešlo osm dětí ze třetí třídy, aby strávilo noc v knihovně.Připomněli jsme si Hanse Christiana Andersena a jeho pohádku o Malé mořské víle, která měla 180. výročí od napsání a 40. výročí od zfilmování. Pak následuje kvízování, tvoření (velikonoční zvířátka na špejli) a hlavně noční putování za hádankami a tajenkou, proložené skákáním přes švihadlo. Před spaním nám četla paní Pavla Benettová ze své knihy Příběhy ze Žaltického lesa. Ráno snídaně a balení spacáků a nashledanou za rok.

V polovině dubna se opět konala beseda s ilustrátorem panem Adolfem Dudkem pro děti z 1. třída a mateřské školky. na padesát dětí se aktivně zapojovalo do vyprávění pohádek a náramně se užívaly legrace o zvířátkách.

Ke konci dubna tedy 20.a 21. dubna jsme s metodičkou paní Ivanou Troupovou provedly revizi knihovního fondu, jak už jsem uvedla výše bylo vyřazeno přes 600 knih a nyní je ve volném výběru 4796 knih.

V této době probíhala výstava prací z výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás.

Děti z MŠ a ZŠ v pěti kategoriích soutěžily na tato témata - člověk a les, les ve fantazii, stromy v barevném kabátku. Vybraná dílka postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích a komise vyhodnotila z Besednice v I. kategorii na 3. místě Alberta Čecha a v V. kategorii na 1. místě Vlastu Ferencziovou.V jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích jim při slavnostním vyhodnocení předávaly dárky.

Ke konci května 25.05., proběhlo v obřadní síni autorské čtení paní Pavly Benettové pro rodiče a děti z její knihy Příběhy ze Žaltického lesa.

Červen je ve znamení pasování prvňáčků na čtenáře. Stalo se tak 24.06. a přišlo 22 dětí s paní učitelkou Matouškovou. Děti předvedly jak jsou zručné a bystré při lehkém kvízu,a  jak už umějí číst .Při pasovacím aktu dostávají pasovací listinu, průkazku, která je opravňuje k bezplatném přihlášení do knihovny na tento rok a stejnou knihu pohádek na společné čtení.

Na začátku července knihovna spolupracovala na Obecní slavnosti, která se konala u koupaliště, kde byl bohatý program - pohádková stezka, střelba ze vzduchovky, historický šerm, představení Ochotnického souboru V Brance, vystoupení děvčat v aerobiku, vystoupení oddílu teakwondu, diskotéka, projev starosty, hudba kapely Kašovanka a skupiny Tabasco.

V září 14.09. nás přijela navštívit brněnská spisovatelka Blanka Hošková. V obřadní síni přítomné seznamovala co ji vedlo ke psaní a kde hledá témata pro své knihy. Samozřejmě, že popisuje situace ze života a mezilidské vztahy, tím je její próza aktuální a čtivá zvláště  pro ženy.

Další beseda Život s vášní a čokoládou byla v říjnu. V zasedací místnosti  nám přednášela Ing. Marcela Krčálová o čokoládě, o jejích blahodárných účincích, o historii a kvalitě. Povídání bylo provázeno ochutnávkami. Účastníci si pak mohli některé výrobky zakoupit.

Od poloviny  října si mohli návštěvníci knihovny prohlédnout výstavku kreseb dráčků od malých dětí, které se zúčastnily Drakiády.

V listopadu již tradičně máme pozvaného pana Jiřího Cukra, historika Jihočeského muzea, na besedu o netradičních zajímavostech našeho kraje pod názvem Křížem krážem jihočeským krajem

Jihočeská věd. knihovna v Č. Budějovicích společně s dalšími organizacemi vyhlásili 7. ročník výtvarné soutěže - Lesy a příroda kolem nás.

Naše knihovna se ve spolupráci se ZŠ a MŠ a ZUŠ opět přihlásila. Vytvořené kresby a malby budou  na konci února 2017 vybrány a opět vystaveny.

Během roku se také zúčastňuji vzdělávacích a poznávacích zájezdů pořádaných Spolkem knihovníků a informačních pracovníků z ČR, jehož jsem členem.

Co nás čeká v roce 2017 :

čtenář roku - březen,

Noc s Andersenem - duben,

Adolf Dudek - pro děti, duben

Výstava kreseb a maleb o lese - květen

pasování prvňáčků na čtenáře - červen 

 Jiří Cukr - listopad

další besedy jsou v jednání.